Home

Informacje

Kontakt

Polska Telefonia Stacjonarna S.A.

witaj na naszej stronie!

Polska Telefonia Stacjonarna S.A.

Siedziba:

kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW

Adres:

ul. SZEWSKA, nr 5, miejsc. WROCŁAW, kod 50-053, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 

8971793131

Wysokość kapitału zakładowego:

100 000,00 ZŁ

Wysokość kapitału wpłaconego:

37 500,00 ZŁ

Kontakt dla akcjonariuszy

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku