Home

Informacje

Kontakt

Polska Telefonia Stacjonarna S.A.

witaj na naszej stronie!

Polska Telefonia Stacjonarna S.A.

Siedziba:

kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW

Adres:

ul. SZEWSKA, nr 5, miejsc. WROCŁAW, kod 50-053, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA

Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 

8971793131

Wysokość kapitału zakładowego:

100 000,00 ZŁ

Wysokość kapitału wpłaconego:

37 500,00 ZŁ

Kontakt dla akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Polska Telefonia Stacjonarna Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku

Nazwa pliku