PTS S.A.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania związane z PTS S.A. oraz naszą ofertą. Jeśli na liście brakuje odpowiedzi, której szukasz, zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta.

Czy PTS S.A. to to samo co Telekomunikacja Polska?

Nie.

Jesteśmy dwoma różnymi spółkami akcyjnymi, z osobnymi zarządami i radami nadzorczymi oraz inną ofertą i cennikiem. Mimo tego, działamy na łączach Telekomunikacji Polskiej, co w praktyce oznacza, że podpisując z nami umowę, zachowujesz swój dotychczasowy numer telefonu.

 

Czy podpisując umowę z PTS S.A., będę płacić podwójne rachunki?

Nie. Będziesz otrzymywać rachunek za telefon tylko od PTS S.A.

 

Czy po podpisaniu umowy z PTS S.A. czeka mnie do zapłaty kara u obecnego operatora?

Wszystko zależy od zapisów zawartych w umowie podpisanej z aktualnym operatorem. Zdarza się, zwłaszcza jeśli umowa była podpisywana w ramach promocji i/lub na czas określony (np. na 2 lata i okres jej obowiązywania jeszcze nie upłynął), że wypowiedzenie umowy u aktualnego operatora może wiązać się z zapłatą kary umownej. Zawsze warto sprawdzić zapisy w umowie i zadecydować czy ewentualna kara umowna jest niższa od dużych oszczędności, jakie można uzyskać, korzystając z jednego z abonamentów oferowanych przez PTS S.A. czy może lepiej poczekać, aż umowa z dotychczasowym operatorem wygaśnie/zostanie przekształcona na umowę na czas nieokreślony i dopiero wtedy przenieść numer do nowego operatora.

 

Czy PTS S.A. to firma z polskim kapitałem?

Tak. Posiadamy w 80% polski kapitał.

 

Jak długo będę czekać na przeniesienie mojego numeru telefonu od innego operatora do PTS S.A.?

Czas oczekiwania to ok. 45-60 dni od momentu podpisania umowy. Uzależniony jest od zapisów w umowie z poprzednim operatorem, szybkości deaktywacji usługi i aktywacji w naszym systemie.

 

Korzystam z usługi Neostrada TP. Czy przenosząc numer stacjonarny, muszę z niej zrezygnować?

Nie ma konieczności rezygnacji z usługi Neostrada TP. Możesz nadal pozostawać użytkownikiem tej usługi, bez ponoszenia dodatkowej opłaty za utrzymanie łącza.

Idź do góry